Historie

Koncem ledna 1975 se několik chlapců a děvčat z Rusavy rozhodlo založit valašský kroužek. Začali jsme se scházet jednou týdně, pozvali jsme strýce Vratislava Bartoška, Jiřího Vašíka a Václava Urubu, aby nám pomohli v nacvičování. Měli jsme i hudbu. Na harmoniku nám chodil hrát Ladislav Pavelec. Později ho vystřídal Jaroslav Mikulčák. Už na podzim jsme měli první vystoupení. Účinkovali jsme na výroční členské schůzi Červeného kříže na Rusavě, na výročních schůzích Jednoty v Brusném a v Chomýži. I když jsme tančili bez krojů, měli jsme úspěch. S chutí jsme se pustili do práce. Začátky byly těžké ……“

Z kroniky Rusavjanu, Ing. Miroslav Hovořák

Valašský krúžek Rusavjan vznikl na Rusavě na jaře roku 1976. Svou činností navázal na rusavský krúžek, který ukončil svoji činnost v roce 1957. První kroky činnosti souboru vycházely ze zkušeností členů bývalého souboru strýčků Bartoška, Uruby, Vašíka a tetiček Urubovy, Kuželovy či Kratinohovy. Jejich znalosti rusavských tanců a písní pomohly v těžkých začátcích. Obrovským přínosem pro rozkvět rusavského folklóru však byli manželé Růžena a Miroslav Melounovi z Brna. Oba se díky své lásce k Rusavě a jejímu folklóru zapsali nesmazatelně do historie souboru. Paní Melounová se věnovala taneční složce (nácviky a choreografie) a pan Meloun pak řídil muziku, která po léta spolupracovala se souborem.
      Korepetice a v počátcích i hudební doprovod zajišťoval s harmonikou Ladislav Pavelec, střídavě i Jaroslav Mikulčák. Nejvýrazněji se však do činnosti souboru zapsala muzika doc. Ing. Miroslava Melouna, CSc., Brněnští gajdoši, která s Rusavjanem spolupracovala až do roku 1991. Přestože velká vzdálenost Brna a Rusavy neumožňovala pravidelné společné zkoušky obou těles, byla osobnost Miroslava Melouna zárukou kvality a garancí, že se společná vystoupení podaří. Do roku 2003 doprovázela soubor CM Bystřica z Bystřice pod Hostýnem pod vedením Pavly Koudelníčkové. V současnosti spolupracuje Rusavjan s CM Rusava z Bystřice pod Hostýnem pod vedením Ing. Františka Stoklasy.

Jestliže se zmíněné muziky a všichni členové v historii souboru zasloužili na uměleckém poli o slávu souboru, pak na poli organizačním patří obrovské poděkování dlouholetému vedoucímu Rusavjanu Ing. Miroslavu Hovořákovi. Miroslav Hovořák svou odhodlaností a rovněž láskou k Rusavě a jejím tradicím vytvořil pevné základy, na nichž se rusavský folklór může dále rozvíjet. Po třiceti letech činnosti, kdy odešel z vedení souboru, byl v roce 2007 zvolen jeho čestným předsedou.